קורסים והשתלמויות מורים

 

עלינו להגיע להכרה, שהשואה איננה האובססיה של שארית הפלטה [...] אלא חלק מהזיכרון הקיבוצי הארוך של עם ישראל, ומקומה של השואה הוא בתודעה ההיסטורית של כל דור יהודי באשר הוא. אבא קובנר

 
 
 
 
 
 
בתקופת השואה רבו אנשי רוח, פעילים בציבור היהודי וסתם אנשים שחשו עצמם אחראים לשימור הזיכרון הלאומי בדבר גורל יהודי אירופה תחת שלטון הכיבוש הנאצי. הם קיוו שהחומרים שהם יוצרים, שומרים ומעבדים ישקפו את מציאות חייהם לאשורה, ושהדורות הבאים יוכלו להיעזר בהם כדי לשחזר את המציאות. שיחזור זה מטרתו לזכור ולהנציח את הנספים ואת החיים היהודיים הציבוריים שהושמדו.

יותר משישים שנה עברו מאז התבצעה השואה והזיכרון עדיין מעצב את חיינו. השואה תמיד פה, מכתיבה את השפה, את השקפת העולם הפרטית והציבורית. אין לנו דרך להתנתק ממנה. "השואה היא בדם שלנו". זיכרון השואה בישראל הוא הדרך שבה מוצאת השואה את ביטויה בשיח החברתי והתרבותי במדינת ישראל. הכוונה היא בראש ובראשונה להנצחה, אך גם לביטוייה השונים של השואה ולמקומה באתוס הישראלי. בחינת מקומה של השואה בזיכרון הציבורי הישראלי משלבת דיונים היסטוריים, סוציולוגיים, אנתרופולוגיים ותרבותיים.

לאופיו של זיכרון השואה השלכה חשובה גם לסוגיות תיאולוגיות, כמו אמונה בשואה. זיכרון זה משתנה ומתעצב עם השינויים החברתיים וכך משתנים גם ייצוגיו ביצירה האמנותית, הספרותית והקולנועית. מחקרים חדשים מתפרסמים ותחומי דעת נוספים עוסקים בנושא, ככל שהזמן עובר . ההשתלמויות המוצעות לכם כאן יחשפו בפניכם מקצת מן הידע ויאפשרו דיון בנושא השואה ובשאלות העולות ממנו.

אנו מזמינים אתכם, מורים, אנשי חינוך ובעלי עניין בנושא השואה, להצטרף לדיון המשותף במשמעויותיה היהודיות והאוניברסאליות של השואה ובייצוגיה השונים בספרות באמנות ובקולנוע. חדר מורים - השתלמות קיימת אפשרות לבתי-הספר להזמין השתלמות מורים למפגש חד-פעמי מרוכז בנושא השואה. למידע נוסף בנושא השתלמויות מורים. נושא: תאריך: תדירות: שעות: