מידע כללי

 
המכון ללימודי השואה ע"ש חדוה אייבשיץ שוכן ברחוב התיכון 39 בשכונת נווה שאנן חיפה.
 

מפת האזור

 
 
ימי העיון במכון מתקיימים בשעות 08:30-14:00.
מנהלי בתי הספר מתבקשים לדאוג למסגרת הזמן המתאימה, כדי שהתלמידים יפיקו את מלוא התועלת מיום זה.
עלות ימי העיון:
הגילימי
הפעילות
שעותמקום
הפעילות
העלות
כיתות ה'ב', ג', ד', ה'3 שעות (כ-4 שיעורים)בבית הספר
או במכון
150 ₪ לכיתה
כיתות ז'-ח'6 ₪ לתלמיד
+ הוצאות נסיעת הצוות לבית הספר
במכון6 ₪ לתלמיד
כיתות ט'-י"בב', ג', ד', ה'08:30-14:00במכון15 ₪
לתלמיד

 
לימי עיון דו-יומיים או תוכניות מיוחדות יקבעו תעריפים בהתאם לתוכנית.
 

לתשומת לב - המורים והמנהלים !

 
ימי העיון במכון מתקיימים בשעות 08:30-14:00.
לא רצוי לקצר את משך יום העיון, ולכן מתבקשים מנהלי בתי-הספר לדאוג למסגרת הזמן המתאימה, כדי שהתלמידים יפיקו את מלוא התועלת מיום זה.