ליל הבדולח

 
 
1938 הייתה שנת מפנה גורלית, בה החריף מאבק הנאצים נגד היהודים, כי במדיניות החוץ היטלר זכה להישגים גדולים. הוא סיפח את אוסטריה בחודש מרץ (האנשלוס), ובאוקטובר סיפח את חבל הסודטים. צעדי התוקפנות הללו העבירו יהודים רבים לרייך הגרמני. בסיפוח אוסטריה נוספו לרייך כ- 200.000 יהודים. רובם גרו בווינה, ועד אז לא סבלו מגזירות אנטישמיות, אף ע"פ שהייתה אווירה אנטישמית בווינה. עם סיפוח אוסטריה לרייך ניהלו הנאצים מדיניות של השפלה נגד יהודי אוסטריה, וכל החוקים שחלו נגד יהודים גרמניה חלו כעת גם נגד יהודי אוסטריה. אייכמן הועמד בראש משרד ממשלתי, שטיפל ביציאת היהודים מאוסטריה. הוא הזמין את ראשי היהודים ואילצם לזרז את הגירתם. זוהי ראשיתה של מדיניות הגירושים והטלטולים.
ביולי נערכה ועידת אוויאן, שבה אף מדינה לא הייתה מוכנה לקלוט יהודים נרדפים. היטלר ניצל מידע זה לרעתם של היהודים.
בשנה זו גורשו באלימות ברוטלית לעיירה בגבול פולין כ- 17000 יהודים בעלי אזרחות פולנית, שחיו בגרמניה. השלטונות התכוונו לשלול מיהודים אלה את אזרחותם הפולנית. בין המגורשים היו הוריו של סטודנט יהודי שלמד בפריז. כאות מחאה על המצב הקשה של הפליטים היהודים הוא התנקש בחיי דיפלומט גרמני. גרמניה עשתה שימוש ציני באירוע ואירגנה פוגרום.
בלילה שבין ה- 9 ל- 10 בנובמבר פשטו יחידות נאציות על מבנים יהודיים, תקפו יהודים ברחבי המדינה והסיתו את ההמון המשולהב ליטול חלק בפרעות. 91 יהודים נרצחו ורכוש רב נהרס. הזכוכיות השבורות של בתי הכנסת ושל חנויות יהודיות הקנו לפוגרום את כינויו "פוגרום ליל הבדולח". 30000 יהודים נעצרו ונשלחו למחנות ריכוז. השלטונות הטילו קנס קיבוצי על היהודים בגובה מיליארד מרק, שהיה כרבע מרכוש היהודים בגרמניה כדי לכסות את הוצאות הפוגרום. כמו כן לימודיהם בבתי הספר הופסקו ופעילות מפלגות היהודים בוטלה. חל איסור על החזקת רשיון נהיגה ונאסרה כניסתם למקומות ציבוריים.
הכינוי לליל הבדולח ע"י היהודים היה פוגרום הגרמנים קראו לזה ליל הבדולח.
מטרות הנאצים בליל הבדולח:
לערוך שוד של רכוש היהודים. הנאצים היו צריכים לממן את החימוש של גרמניה לקראת המלחמה.
לזרז את הגירת היהודים מהרייך.
להמשיך את בידוד היהודים ולהביא להגירתם הסופית מהרייך.
משמעות ליל הבדולח: מהווה נקודת מפנה חשובה מאוד. זו הייתה פעולה מאורגנת בקנה מידה ארצי, שכללה פגיעה גדולה מאוד ברכוש ובנפש. הייתה זו פגיעה מכוונת מלמעלה ולא ספונטנית וממדיה היו עצומים. נראית כאן תחילתה של אלימות פיסית שלא התקיימה קודם, וזו העצימה עד סוף המלחמה. לאחר ליל הבדולח וכחלק ממנו נתפסו 30000 יהודים ונשלחו למחנות ריכוז. זוהי פעם ראשונה שהם נשלחו כיהודים. הפוגרום הוכיח שדעת הקהל העולמית כבר אינה מטרידה את השלטונות הנאצים.