הרצאות לציבור הרחב

 
תוכנית הרצאות לציבור הרחב המכון ללימודי השואה