הוצאה לאור

 
המכון מוציא לאור את ספריו של הסופר יהושע אייבשיץ:

  • האישה בשואה, אסופה תיעודית על גבורת האישה בשואה:
כרך א', ב': אזל.
כרך ג': עזרה לזולת בגטאות.
כרך ד': עזרה לזולת במחנות.
כרך ה': בצבת הצלב והקרס.
כרך ו': יומנה של רותקה.
כרך ז': עת לחשוב ועת לספר.

  • בקדושה ובגבורה פרקי קידוש השם ומסירות נפש. אסופה תיעודית על האמונה כגורם משפיע בתקופת השואה.
  • כערער בערבה סיפור חייו של שריד הכבשנים ר' יהושע אייבשיץ.
  • בקרובי אקדש-אסופה תיעודית על מעשים של קידוש השם ומסירות נפש בימי החורבן של ימינו.

  • THE UPROOTED ספרים באנגלית של הסופרת אנה איילנברג-אייבשיץ.

 

מפרסומי גדעון רפאל בן מיכאל