ערב עיון-יום ההזדהות הבינלאומי עם קורבנות השואה
 
 
 
 
 
 
 

ביטאון פורום שמירת זכרון השואה

 
 
ביטאון 49 - הצגה בימים ההם ובזמן הזה1
 
 
 
ביטאון 49 - הצגה בימים ההם ובזמן הזה2
 
 
 
 

ביה"ס המרכזי להוראת השואה ב"יד ושם" בשיתוף עם המכון ללימודי השואה ע"ש חדוה אייבשיץ ז"ל